วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 11อาจารย์ได้แนะนำเว็ปไซต์สำหรับสอน Youtube - illustrator tutorial สามารถดาวโหวดเพื่อไว้ดูเป็นแนวทาง
     อาจารย์ได้เปิดคลิปวีดีโอการสอนใช้เครื่องมือ illustrator และแนะนำมให้เข้าไปดูตัวอย่างงานใน youtube illustrator tutorial และดาว์โหลดเก็บไว้เพื่อศึกษา
สิ่งที่ต้องทำ
1. ปรับแก้ไขงาน
2. อัพงานทั้งหมดลงในไดท์
3. บรอด 3ส
4. นำรายงานลงใน ISSUU

หมายเหตุ 
วันที่ 7 งานทั้งหมดต้องเสร็จ สอบ 20 ข้อ พรีเซนต์งานตัวเองก่อน 6 โมง แต่งกายเรียบร้อย
(ใครมีธุระสามารถสอบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 หรือ วันที่ 7 ตั้งแต่ 13:00 น.)

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 10

     อาจารย์ได้แนะนำใช้ Font สีของ Font ควรจะเป็นแนวใหนและแบบใหนถึงจะถูกต้อง และได้สอนการทำ Pattern ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางเอาไปใช้กับบรรจุภัณฑ์ของแต่ละคน อาจารย์ได้แนะนำเว็บไซต์ให้เข้าไปดูตัวอย่างผลงานเป็นกรณีศึกษาวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 8

     วันที่ 12 ตุลาคม 2557 ได้สอบ Midterm และได้จัดแสดงงาน Midterm แสดงผลงานที่ได้ทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของแต่ละคน

ภาพ บรรจุภัณฑ์ธรรมรส ที่ออกแบบใหม่
ที่มา : สรายุทธ งามระเบียบ

ภาพ บรรจุภัณฑ์ธรรมรส ที่ออกแบบใหม่
ที่มา : สรายุทธ งามระเบียบ

ภาพ บรรจุภัณฑ์ธรรมรส ที่ออกแบบใหม่
ที่มา : สรายุทธ งามระเบียบ

ภาพ แสดงงาน Midterm 
ที่มา : สรายุทธ งามระเบียบ

ภาพ แสดงงาน Midterm 
ที่มา : สรายุทธ งามระเบียบ

ภาพ แสดงงาน Midterm 
ที่มา : สรายุทธ งามระเบียบ

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7

     วันที่ 5 ตุลาคม 2557 ได้เริ่มแปลสรุปข่าว 1 คน จากนั้นอาจารย์ได้พูดเรื่องการประสานงานในการทำงานกับโรงพิพม์และการทำงานร่วมกันของที่ปรึกษากับผู้สร้างงานและสอนวิธีสร้าง Pattern 3D ในโปรแกรม Sketchup และเทคนิคต่างๆ ในโปรแกรม Sketchup

ภาพ โปรแกรม SketchUp 

หมายเหตุ
สอบวันที่ 19 ตุลาคม 2557 และส่งงานใน google warehouse

วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6

     วันที่ 28 กันยายน 2557 เริ่มจากการแปลสรุปข่าว 3 คน จากนั้นให้นักศึกษาไปจัดเรียง Artwork เข้าไปใส่ลิงค์กลุ่มที่สืบค้นและใส่ไฟล์งานลงใน Artwork ลงในไดท์ และได้แนะนำเว็ปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 3D ได้ศึกษาเพิ่มเติม http://www.packmage.com/ เป็นเว็บไซต์ที่จำลองกล่องโดยจะเคลื่อนใหวในการผับกล่อง


ที่มา : http://www.packmage.com/

อาจารย์ให้ไปศึกษาการขึ้นกล้องขึ้นโครงร่าง ของโปรแกรม Sketch up ใน youtube โดยให้ค้นหาคำว่า 3D OBJECT และสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sketchup ในการสร้างแบบแก้วน้ำการใส่เงาและได้พูดถึงการสอบปฏิบัติ Sketchup


การบ้าน
- ตรวจ Artwork

หมายเหตุ : หยุดวันที่ 6-12 ตุลาคม 2557, วันที่19 สอบ

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5

     วันที่ 21 กันยายน 2557 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ Font การโหลด Fontfree และได้รู้ว่าฟอนต์ฟรี คือ ฟอนต์ที่รัฐบาลได้แจกให้ใช้ฟรี

ที่มา : http://www.f0nt.com/release/

 
     อาจารย์ได้สอนถึงวิธีการทำงานเป็นขั้นตอนในการส่งไฟล์งานให้กับลูกค้า เพื่อสะดวกในการอธิบายและเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจง่ายมากขึ้น แยกเลเยอร์เป็นกลุ่มๆ เปลื่ยนชื่อเลเยอร์ให้สะดวกแก้การแก้ไขและสร้างแบบบรรุจุภัณฑ์ 3D ให้ลูกค้าได้เห็นบรรจุภัณฑ์ได้ทุกมุม ทำให้เห็นผลงานที่แก้ไขจากบรรจุภัณฑ์แบบเดิมและสะดวกในตัดสินว่าจะแก้ไขหรือ ไม่

การบ้าน 
     - ตรวจ Artwork ทั้งหมด